Десиканты


Название / Действ. вещество / Упаковка Количество Цена за л.(кг)
Баста, ВР / Глюфосината аммония, 150 г/л / 15л
1105 руб
Донат, ВР / Дикват, 150 г/л / 20л
11.5$
Регулят Супер, ВР / Дикват, 150 г/л / 20л
14$