Инсектициды


Название / Действ. вещество / Упаковка Количество Цена за л.(кг)
Нуприд, КС / Имидаклоприд, 600 г/л /
7228 руб
Пикус, КС / Имидаклоприд, 600 г/л /
7100 руб
Пиринекс Супер, КЭ / Хлорпирифос, 400 г/л + Бифентрин, 20 г/л /
20.04$
Пиринекс, КЭ / Хлорпирифос, 480 г/л / 10л
12.81$
Пондус, КС / Тиаклоприд, 480 г/л /
116$
Престиж, КС / Имидаклоприд, 140 г/л + Пенцикурон, 150 г/л /
2388 руб
Престижитатор, КС / Имидаклоприд, 140 г/л + Пенцикурон, 150 г/л /
31$
Сайрен, КС / хлорпирифос, 480 г/л /
13$
Самум, КЭ / Лямбда-цигалотрин, 50 г/л /
10.6$
Семафор, ТПС / Бифентрин, 200 г/л /
6000 руб
Сидоприд, ТС / Имидаклоприд, 600 г/л /
88.55$
Сумиджу, КЭ / Фенитротион, 500 г/л /
28.08$
Талстар, КЭ / Бифентрин, 100 г/л /
3530 руб
Террадим, КЭ / Диметоат, 400 г/л /
9$
Тибор, КЭ / Диметоат, 300 г/л + бета-циперметрин, 40 г/л /
16$
Фуфанон, КЭ / Малатион, 570 г/л /
896 руб
Ци-Альфа, КЭ / Альфа-циперметрин, 100 г/л /
12$

Страницы: Пред. 1 2